עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.

הפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר אילן הוקמה בשנת 2011 בעיר צפת כחלק מפרויקט לאומי. במסגרת הקמתה נוסדה אגודת הסטודנטים לרפואה בגליל (אסר"ג). החל מה- 9/7/2014 אסר"ג הינה עמותה רשומה מס'  580571099 (קישור לגיידסטאר), המאגדת ומייצגת כ-600 סטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה בגליל  של אוניברסיטת בר אילן ובבתי החולים המסונפים לפקולטה, במסלול הארבע ותלת שנתי וכן סטודנטים לתארים מתקדמים.

החל משנת הלימודים תשע"ה האגודה פועלת בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים של בר-אילן "הגילדה".

אגודת הסטודנטים הוקמה בכדי לתת מענה ישיר, לאגד לייצג ולפעול למען אוכלוסיית הסטודנטים. מטרתה הינה לפעול למען רווחת הסטודנטים וטובתם, תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלהם ולייצג ולקדם את ענייני חברי האגודה אל מול הרשויות השונות, לרבות הפקולטה, בתי החולים המסונפים לפקולטה, אוניברסיטת בר אילן, עיריית צפת, משרד הבריאות וגורמים נוספים באוניברסיטה ומחוצה לה.

האגודה פועלת למען הסטודנטים במגוון רחב של תחומים כגון: אקדמיה, חברה ותרבות, רווחה ומעורבות חברתית, קידום בריאות, חילופי סטודנטים, וועדות רבות ועוד. אגודת הסטודנטים חורטת על דגלה מעורבות בקהילה ומקדמת פרויקטים שונים בריאותיים וחברתיים לטובת הקהילה כדוגמת בית חולים לדובים (קישור), כנסי מודעות (קישור), פרויקט מכל הל"ב ועוד.

מטרות האגודה

מטרות האגודה הן לקדם את ענייניהם של חבריה ובכלל זה:

 1. לפעול למען רווחתם וטובתם של חבריה.
 2. לשמור על תדמיתם, ומעמדם האקדמי של חבריה.
 3. לייצג נאמנה את חבריה כלפי כל רשות, מוסד או גוף הקשורים למסלול הכשרתם במקצוע הרפואה.
 4. לשמור על מכלול האינטרסים האקדמיים, חברתיים, הכלכליים והציבוריים של חבריה.
 5. לפעול למען קשירת קשרים עם גופים סטודנטיאליים אחרים בארץ ובחו"ל, ולייצג את חבריה בארגונים שכאלה.
 6. לקשור קשרים עם מוסדות אקדמיים, מוסדות רפואיים וארגונים אחרים.
 7. לפעול למען שיפור מעמד החולה והרופא בחברה, בדגש על החולה בפריפריה.
 8. לחזק את הקשר בין הסטודנטים לבין הקהילה בפריפריה.

פעילות האגודה

פעילות האגודה מתבצעת באמצעות חמש מחלקות. כל מחלקה פועלת בתחומה לקידום מטרות אגודת הסטודנטים. להלן המחלקות:

 1. אקדמיה – מייצגת את הסטודנטים בוועדות הנוגעות לנושאים אקדמיים שונים. מחלקה זו משמשת כ"נציב פניות הסטודנטים" יחד עם פעילות הנציגים, והינה כתובת לחברי האגודה המבקשים סיוע או מידע. בנוסף מייצגת את הסטודנטים בשנים הקליניות הלומדים בבתי החולים המסונפים לפקולטה.
 2. חברה ותרבות – פועלת לקידום ההיכרות עם תרבויות שונות בעולם פרויקט, תוך כך פועלת לקידום פרויקט חילופי סטודנטים, ובליווי ואירוח משלחות של פרויקט "תגלית", ייצוג מול מרכז צעירים צפת והפקת אירועים בפקולטה ובבתי החולים המסונפים ביניהם אירועים למען הקהילה כמו אירוע "בית חולים לדובים" (קישור), אירועי ספורט, הופעות, מסיבות, סיורים, טקסים ועוד.
 3. רווחה ומעורבות חברתית – אחראית על פעילות למען הקהילה כמו פרויקט "בית חולים לדובים"(קישור), פרויקטים חברתיים ועידוד התנדבות. כמו כן מחלקה זו מעניקה לסטודנטים שירותי רווחה בתחומי הדיור, התעסוקה, מלגות, פינת קפה ועוד.

מחלקות אלו מתייחסות למכלול החיים של הסטודנט הן בתוך הקמפוס והן מחוצה לו וכן לשילוב הסטודנטים בחיי התושבים בצפת.

 1. פרסום והסברה- מחלקה האחראית לפרסום ושיווק האגודה. המחלקה אחראית לתפעול אתר אגודת הסטודנטים, המאגר האקדמי ועמוד הפייסבוק של האגודה.